News

  • Exhibition Western Slavonia in war

    As a part of the volunteer camp "How are you?” a workshop was held in Pakrac on Thursday, 4 July 2019, regarding the exhibition under the working title Western Slavonia in war, which is being prepared by Documenta.  Vesna Teršelič, Nikola Mokrović and Eugen Jakovčić asked all participants for... Read More

  • Preminula Borka Pavićević

    Obaveštavamo vas da je danas, 30. juna, u 00:33 časova, u Beogradu preminula Borka Pavićević, dramaturg i direktorka Centra za kulturnu dekontaminaciju. Rođena je 1947. godine u Kotoru, Crna Gora, Jugoslavija. Diplomirala je dramaturgiju 1971. godine godine na Akademiji za... Read More

  • Presuda za zločine u Lovasu 1991.

    Viši sud u Beogradu donio je 20. lipnja 2019. godine, u ponovljenom postupku, presudu kojom je osmoricu optuženih oglasio krivim za ratni zločin izvršen tokom listopada mjeseca 1991. godine u Lovasu i osudio ih na kazne zatvora u trajanju od četiri do osam godina. Petorici optuženih kazne su smanjene u... Read More