Izvještaj o praćenju suđenja za period travanj - lipanj 2013

U prilogu je kvartalni izvještaj o praćenju suđenja za ratne zločine u periodu od travnja do lipnja 2013., sa osvrtom na najnovija događanja vezana uz suđenja i reparacije civilnih žrtava rata.

Izvještaj o praćenju suđenja za period travanj - lipanj 2013

Quarterly Report on War Crime Trials Monitoring April - June 2013

Tagovi:

A- A A+