Jednom od zapovjednika Manjače ukinuta prvostupanjska presuda u odluci o troškovima kaznenog postupka

Opt. Dane Lukajić, vođa operativnog tima organa bezbednosti u logoru Manjača, nepravomoćno je zbog kaznenog djela ratnog zločina protiv ratnh zarobljenika, u svibnju 2019., osuđen na šest godina zatvora.

Odlučujići o žalbama državnog odvjetnika i optuženika podnesenim protiv prvostupanjske presude Županijskog suda u Zagrebu, Vrhovni sud je u sjednici održanoj 06. studenog 2019., djelomično prihvatio žalbu državnog odvjetnika, ukinuo pobijanu presudu u odluci o troškovima kaznenog postupka te predmet u tom djelu uputio prvostupanjskom sudu na ponovno odlučivanje. Istovremeno je kao neosnovane odbio žalbe optuženika, te u ostalom djelo žalbu državnog odvjetnika, te u neukinutom dijelu potvrdio prvostupanjsku presudu. 

Vrhovni sud je potvrdio da je optuženik kao vođa operativnog tima organa bezbednosti zaduženog za prikupljanje podataka od ratnih zarobljenika u logoru Manjača, nedvojbeno imao stvarne i formalne ovlasti nad podređenim pripadnicima vojske Republike Srpske, odnosno vojne policije, koji su osiguravali navedeni logor.

Ispitujući pobijanu presudu u odluci o kazni po žalbama državnog odvjetnika i optuženika, Vrhovni sud Republike Hrvatske, kao sud drugog stupnja, je utvrdio da je prvostupanjski sud pravilno utvrdio i ocjenio sve okolnosti koje su od utjecaja na odabir vrste i visine kazne. Osnovano se državni odvjetnik žali zbog odluke o troškovima kaznenog postupka koji su određeni u neadekvatnom paušlnom iznosu od 1.000,00kn, s obzirom na imovinske prilike optuženika te s obzirom na složenost provedenog postupka, dok optuženik uopće nije obvezan na platež stvarnih troškova kaznenog postupka, kao i na troškove branitelja po službenoj dužnosti kojeg je imao u dijelu postupka.

Presuda i rješenje Vrhovnog suda RH od 06.11.2019.

Tagovi:

A- A A+