Novosti

  • !Glas Inicijative za REKOM 12/2012

    Prava snaga REKOM-a je po mom mišljenju u njegovoj mogućnosti da nadiđe granice, jer tako se konzultacije i debate mogu održavati u više od jedne zemlje bivše Jugoslavije. Na ovaj način, on definitivno pruža sveobuhvatniji i uravnoteženiji pogled na stavove ljudi i prijedloga kako da se izađe na... Opširnije

  • "Pravda" za Varivode

    Sutkinja Općinskog suda u Kninu izrekla je presudu da Hrvatska mora isplatiti obeštećenje u iznosu od 540.000 kuna (oko 70.000 eura) djeci žrtava srpske nacionalnosti, Radivoja i Marije Berić, ubijenih u selu Varivode nakon što je Hrvatska vojska (HV) porazila srpske snage tijekom VRA... Opširnije

  • Serija dokumentarnih filmova 'Documenta Memoriae'

    Historijska interpretacija zločina koji su obilježili 20. stoljeće, kao i s njima povezana mjesta sjećanja i komemoracije, često su predmet političkih manipulacija te su služili kao opravdanje za nove cikluse nasilja. Iz toga razloga, Documenta je proteklih godina kontinuirano organizirala seriju... Opširnije