Podrška žrtvama

Projekt Podrška žrtvama mučenja doprinosi razvoju jedinstvenog kvalitativnog pristupa u liječenju i podršci ranjivim skupinama poput civilnih žrtava rata. Specifično, projekt smjera razvijanju uvjeta za stalnu institucionalnu i vaninstitucionalnu podršku civilnim žrtvama rata, osobito preživjelima nakon mučenja i silovanja te rodno uvjetovanog nasilja. Osim toga, projekt je usmjeren na izgradnju trajnih i održivih mehanizama pravde i reparacija civilnih žrtava kroz unapređenje zakonodavstva.

Projekt obuhvaća preživjele žrtve mučenja, logoraše i zatvorenike, žrtve silovanja i seksualnog nasilja te rodno uvjetovanog nasilja, tražitelje azila i izbjeglice. Aktivnosti projekta odvijaju se u Vukovaru, Zagrebu i ostalim dijelovima Hrvatske.

Aktivnosti projekta su sljedeće:

  • Neposredna podrška civilnim žrtvama rata

◦     Edukacija i trening medicinskog osoblja i pružatelja psihosocijalnih i rehabilitacijskih tretmana,

◦     Umrežavanje pružatelja psihosocijalnih, psiholoških, psihijatrijskih, medicinskih i drugih rehabilitacijskih tretmana te pružatelja pravne pomoći,

◦     Razvoj adresara pružatelja usluga;

◦     Publiciranje studija slučajeva o stradanjima civila u ratom zahvaćenim gradovima

◦     Snimanje osobnih sjećanja žrtava na rat.

  • Javna kampanja za rehabilitaciju i reparaciju ranjivih skupina

◦     Istraživanje potreba i oblika tretmana za civilne žrtve rata,

◦     Analiza potreba i prava civilnih žrtava rata,

◦     Zagovaranje spram političkih institucija i donositelja odluka,

◦     Zagovaračka kampanja za zakonodavne promjene,

◦     Medijska kampanja za društvenu potporu civilnim žrtvama rata.

Projekt Podrška žrtvama mučenja provodi se u suradnji Documente i Europskog doma Vukovar od lipnja 2013. godine. Projekt završava u prosincu 2014. godine nakon čega su planirane nove aktivnosti vezane za psiho-socijalnu potporu žrtvama.

Projekt financijski podržava program EIDHR Europske komisije. Sadržaj projekta isključiva je odgovornost organizacija civilnog društva i ne može se ni pod kojim okolnostima smatrati da odražava stav Europske unije. 

A- A A+