Pravomoćno presuđena

 • Zločin u Branjini

  Postupak protiv Ise Horvata, Branislava Poznanovića, Dušana Horvata, Đorđa Vujčića, Jakše Ubavića, Aleksandra Hube, Jovana Mihajlovića, Dušana Maličića, Slobodana Nikolića, Vidoje Boškovića, Svetozara Boškovića i Save Bošnjaka. Opširnije

 • Zločin na cesti Pakrac - Požega

  Postupak protiv Željka Milankovića, Veljka Budića, Milana Pavića i Milana Sudara, za kazneno djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. st. 1. OKZ RH. OPĆI PODACI Županijski sud u Požegi Predmet: K.9/97 Opširnije

 • Zločin na području Velike Kladuše

  Postupak protiv Fikreta Abdića, za kaznena djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. st. 1. OKZ RH i ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika iz čl. 122. OKZ RH. OPTUŽNICA Optužnicu Višeg javnog... Opširnije

 • Zločin u Gospiću

  Postupak protiv Tihomira Oreškovića, Ivice Rožića, Stjepana Grandića, Mirka Norca Keve i Milana Čanića za kazeno djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. st. 1. OKZRH. OPĆI PODACI Opširnije