Pravomoćno presuđena

  • Zločin u Gospiću

    Postupak protiv Tihomira Oreškovića, Ivice Rožića, Stjepana Grandića, Mirka Norca Keve i Milana Čanića za kazeno djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. st. 1. OKZRH. OPĆI PODACI Opširnije